Edukacija   >    Vjerska edukacija   >   
 •  
 • Šerijatska predavanja, kursevi i seminari
 • Predavanja i seminari iz raznih oblasti kur'ansko-tedžvidskih i drugih šerijatskih nauka su također dio naših aktivnosti. 

  Sufara      
     Kurs sufare je prvi stepen upoznavanja sa kur'ansko-tedžvidskom naukom, te nudi edukaciju za polaznike koji žele da savladaju osnove kur'anskog pisma kroz učenje slova – harfova kao osnove za daljnji napredak u oblasti ove nauke.  Cilj ovog kursa jeste osposobljavanje novih polaznika za čitanje Kur'ana, usavršavanje ispravnog izgovora harfova zajedno sa njihovim stalnim i nestalnim svojstvima, savladavanje tečnog čitanja kur'anskog teksta sa što manje poteškoća, kako bi se kandidati osposobili i što bolje pripremili za sljedeći nivo učenja, tj. razumjevanje i primjena tedžvidskih pravila kao neizostavnog dijela čitanja i učenja Kur'ana. 
  Nakon završetka ovog nivoa, očekuje se od kandidata da­:   
  • da može bez problema i miješanja razlikovati harfove,   
  • da poznaje mjesta ishodišta harfova te da ih ispravno i izgovara,   
  • da prema svojim mogućnostima primjenjuje njihova svojstva. 

  Tedžvid 
      Tedžvid (pravila učenja Kur'ana) je drugi stepen učenja kur'ansko-tedžvidskih nauka u Tesnimu koji nudi njegovim polaznicima obradu svih tedžvidskih pravila uz njihovu primjenu, te učenje zadnjeg džuza Kur'ana (1 džuz = 20 stranica Kur'ana). Također, uz obradu sura se obrađuje i njihov tefsir, uz povezivanje tumačenja određene sure sa savremenim i aktuelnim dešavanjima, kako bi se naučene sure što bolje razumjele.  Zbog različitog nivoa čitanja i učenja Kur'ana sa kojima se Tesnim susreće, oformljene su dvije grupe: 

  • početni tedžvid 
  • napredni tedžvid 
     
  Na tedžvidu za početnike se detaljno obrađuju tedžvidska pravila sa njihovom primjenom, tempo je sporiji i prilagođen mogućnostima kandidata, a 30. džuz (zadnji džuz Kur'ana) se uči polahko i prema mogućnostima kandidata. Kurs naprednog tedžvida, pravila se obrađuju mnogo brže, a akcenat je stavljen na brži tempo učenja i čitanja Kur'ana, a zadnji džuz se uči znatno brže nego kod kursa tedžvida za početnike.  Polaznici tedžvida za početnike koji zadovolje kriterije postavljene od strane predavača prelaze na nivo naprednog tedžvida. 

  Hifz    
      Pod terminom ‘hifz’, podrazumjeva se učenje Časnog Kur’ana napamet, u cijelosti ili nekog njegovog dijela. Osoba koja nauči Kur’an u cijelosti napamet zove se Hafizu-l-Kur’an, tj. Čuvar Kur’ana. Za učenje Kur'ana napamet, postoje mogućnosti učenja istog uživo, ili online, ili kombinacija prvog i drugog. Metoda učenja je ostavljena na  izbor kandidata, a mi nudimo:
     
  • učenje po redu (30. džuz - tzv. 'amme džuz, 1.džuz - sura El-Bekare...)  
  • učenje po krugovima (zadnja stranica prvog džuza, zadnja stranica drugog džuza i tako redom) 

  Online učenje    
      Svima koji iz nekog razloga ne mogu pohađati kurseve u našem Centru, ponudili smo nesto sasvim novo, a to je online učenje. Nastava se odvija putem Skype-a,individualno prema dogovorenim terminima nekoliko puta sedmično. Posebnost ove vrste ucenja je da mualima pravi individualni plan i program za svaku osobu i napredak je isključivo vezan za trud samog kandidata.


 •  
 •  
EDUKATIVNO-KULTURNI CENTAR TESNIM
Super temperament contrast color silk scarf small square replica handbags uk, showing the feminine elegance and gucci replica , red and white, hermes replica , fashionable and handbags replica, the body is very white, the biggest highlight is the silk on the strap Towels can be used for a replica handbags .
Pehlivanu?a 5, 71000 Sarajevo
Tel/Fax: +387 33 220 511
Mobitel/Viber: +387 61 555 075

E-mail: info@tesnim.ba