Savjetovalište   >    Psihoterapija   >   
 •  
 • Psihoterapija je psihička metoda liječenja u kojoj se putem odnosa terapeuta i klijenta razvija specifična relacija koja pomaže otkrivanju i mijenjanju određenih karakteristika klijenta kao i ublažavanju simptoma.Centralni ljekoviti efekat u psihoterapiji je prenos emocija sa klijenta na terapeuta i analiza tog odnosa.
 • Induvidualne terapija, bazirana je na rad sa klijentom u cilju preovladavanja problema: 
   - Depresije 
   - Niskog samopoštovanja i nesigurnosti 
   - Teškoća u odgoju djece 
   - Nasilja u porodici 
   - Ljutnje i agresivnosti 
   - Poteškoća sa učenjem 
   - Problema u partnerskim odnosima 
   - Anksioznosti te pretjeranog, iracionalnog straha i tjeskobe koji Vas ometa u svakodnevnom funkcioniranju i obavljanju dnevnih zadataka, te ličnom i profesionalnom rastu i razvoju. 
  Snažna anksioznost može se javiti u više različitih oblika i to u vidu paničnih napada, generaliziranog anksioznog poremećaja, specifičnih fobija, socijalne fobije, opsesivno – kompulsivnog poremećaja (OCD), posttraumatskog stresnog poremećaja, itd. 

  Posljednjih nekoliko decenija veoma uspješno se primjenjuje i grupni psihoterapijski rad. 
  Grupna psihoterapija, poput individualne, pomaže ljudima da unaprijede svoje načine nošenja s problemima. Međutim, ovdje se osoba, osim s terapeutom, susreće sa grupom ljudi. 
  Razvoj kliničke i socijalne psihijatrije ide u pravcu shvatanja čovjeka kao društvenog bića, kao proizvoda kulturno-istorijske sredine koja stvara i utiče na razvoj njegove bolesti i zdravlja. Tako se ideja da grupa može da liječi mentalne poremećaje javila kao posljedica vjerovanja da grupa može da spriječi njihovo javljanje. 
  Grupna terapija se preporučuje jer ona po principu liječenja predstavlja sličnu samo tolerantnijoj sredini od one koja je uticala na razvoj poremećaja. Grupna psihoterapija usmjerena je na interakcije među članovima grupe pa je, stoga, posebno prikladna za one koji imaju probleme u socijalnim odnosima vezanim uz intimnost, povjerenje, samopouzdanje itd. Interakcije u grupi obiluju povratnim informacijama koje pomažu osobi da identifikuje i mijenja obrasce ponašanja koji narušavaju njene odnose s ljudima. Psihoterapija podrazumijeva individualnu psihoterapiju i grupnu psihoterapiju.
 •  
 •  
EDUKATIVNO-KULTURNI CENTAR TESNIM
Super temperament contrast color silk scarf small square replica handbags uk, showing the feminine elegance and gucci replica , red and white, hermes replica , fashionable and handbags replica, the body is very white, the biggest highlight is the silk on the strap Towels can be used for a replica handbags .
Pehlivanu?a 5, 71000 Sarajevo
Tel/Fax: +387 33 220 511
Mobitel/Viber: +387 61 555 075

E-mail: info@tesnim.ba