Savjetovalište   >    Savjetovanje   >   
 •  
 • Grupe podrške za žene sa dijagnozom policističnih jajnika i/ili inzulinske rezistencije i hiperinzulinemije
 • PCOS
 • Grupe podrške predstavljaju okruženje u kojem će učesnice dobijati i pružati emocionalnu podršku, 
  razvijati osjećaj pripadanja i povezanosti, te dobiti priliku da diskutuju o praktičnim implikacijama
  življenja sa dijagnozom policističnih jajnika i/ili inzulinske rezistencije i hiperinzulinemije. 
     •  
 • 12.12.2017
 •  
EDUKATIVNO-KULTURNI CENTAR TESNIM
Super temperament contrast color silk scarf small square replica handbags uk, showing the feminine elegance and gucci replica , red and white, hermes replica , fashionable and handbags replica, the body is very white, the biggest highlight is the silk on the strap Towels can be used for a replica handbags .
Pehlivanu?a 5, 71000 Sarajevo
Tel/Fax: +387 33 220 511
Mobitel/Viber: +387 61 555 075
E-mail: info@tesnim.ba