Savjetovalište   >    Savjetovanje   >   
 •  
 • Grupe podrške za žene sa dijagnozom policističnih jajnika i/ili inzulinske rezistencije i hiperinzulinemije
 • PCOS
 • Grupe podrške predstavljaju okruženje u kojem će učesnice dobijati i pružati emocionalnu podršku, 
  razvijati osjećaj pripadanja i povezanosti, te dobiti priliku da diskutuju o praktičnim implikacijama
  življenja sa dijagnozom policističnih jajnika i/ili inzulinske rezistencije i hiperinzulinemije. 
     •  
 • 12.12.2017
 •  
EDUKATIVNO-KULTURNI CENTAR TESNIM
Pehlivanuša 5, 71000 Sarajevo
Tel/Fax: +387 33 220 511
Mobitel/Viber: +387 61 555 075
E-mail: info@tesnim.ba