Radionice   >    Kurs pletenja   >   
 •  
 • Kursevi se sastoje iz dva glavna dijela – početnog i naprednog. POČETNI NIVO KURSA PLETENJA sastoji se iz 4 radionice po 2 sata. Časovi se održavaju jednom sedmično.
 • Program početnog kursa je slijedeći: 
  - upoznavanje sa materijalima, pletenje „sve pravo“, započinjanje pletiva 
  - pletenje „glat“ boda, pletenje „obrnuto“, završavanje pletiva 
  - pletenje kombinacija „pravo/krivo“, pletenje "riza“ boda 
  - odabir mustre i pletenje odabranog projekta (šala) 
  Na kraju svakog časa dobija se zadatak koji se radi kod kuće. 
  Na prvom času donosite svoj par igala i klupko vunice za vježbu, koje nosite kući i ponovo na svaki čas. Na prvim časovima dobićete i uputstva i savjete za kupovinu. 

  NAPREDNI NIVO KURSA PLETENJA sastoji se iz 4 časa od po 2 sata. 
  Časovi se održavaju jednom sedmicno.
  Program naprednog kursa je slijedeći: 
  - pletenje na 5 iglala 
  - ostale prateće tehnike 
  - izbor projekta (carape) 
  - pomoć i objašnjenja pri izradi projekta.
  Na kraju svakog časa dobija se zadatak koji se radi kod kuće. 

  TEMATSKI DIO KURSA PLETENJA I HEKLANJA sastoji se iz cjelina po dogovoru. 
  Teme se odredjuju unaprijed, dogovorima na času ili preko nase grupe KURS PLETENJA (pletenje rukavica sa prstima, pletenice, čarape itd.).

  Na ovim časovima možete donijeti svoje radove i posavjetovati se u vezi njih.
 •  
 •  
EDUKATIVNO-KULTURNI CENTAR TESNIM
Pehlivanuša 5, 71000 Sarajevo
Tel/Fax: +387 33 220 511
Mobitel/Viber: +387 61 555 075
E-mail: info@tesnim.ba