Klub studenata   >       >    Klub studenata
 •  
 • Klub studenata
 • Od samog osnivanja Tesnima, velika pažnja posvećuje se studentima, od stipendiranja socijalno ugroženih i talentiranih studenata pa do formalnih i neformalnih okupljanja studenata,volontiranja, rada na odredjenim projektima, kreativinim idejama ,a sve sa ciljem ličnog i profesionalnog napredovanja studenata i poboljšanja uvjeta života i rada u lokalnoj zajednici i šire. 
  Od septembra 2014. godine, zvanično je oformljen "Studentski klub Tesnima", koji ima za cilj okupiti odredjen broj studentica zainteresiranih za sopstvenu i edukaciju drugih, koje svojim potencijalima mogu i žele unaprijediti sve ono sto misle da u našoj lokalnoj zajednici može i treba funkcionisati bolje i kvalitetnije, kao i one koje imaju inovativne ideje u osmišljavanju različitih projekata, radionica itd.  
  Tokom ove godine oformljeno je nekoliko interesantnih projekata koji su svojom inovativnošću i drugčijim pristupom privukli pažnju kako sadašnjih tako i bivših studentica, ali i onih koji će to tek biti.                                                                                                                                      

  Studentski klub Tesnima nastoji ponuditi kvalitetne projekte, koji se razlikuju od svih do sada vidjenih upravo zbog toga što na njemu rade mlade osobe željne znanja, prakse, pune entuzijazma i želje za uspjehom. 

 •  
 •  
EDUKATIVNO-KULTURNI CENTAR TESNIM
Super temperament contrast color silk scarf small square replica handbags uk, showing the feminine elegance and gucci replica , red and white, hermes replica , fashionable and handbags replica, the body is very white, the biggest highlight is the silk on the strap Towels can be used for a replica handbags .
Pehlivanu?a 5, 71000 Sarajevo
Tel/Fax: +387 33 220 511
Mobitel/Viber: +387 61 555 075

E-mail: info@tesnim.ba