Klub volontera   >    Humanitarne akcije   >   
 •  
 • Humanitarne akcije
 • Našim volonterima - altruistima omogućili smo polje djelovanja, kroz pomaganje najugroženijim i najsiromašnijim kategorijama ljudi. 
  U saradnji sa Udruženjem "Solidarnost", radimo povremene humanitarne akcije za koje procijenimo da su potrebne i da imamo dovoljno ljudskih resursa. Uglavnom su to humanitarni štandovi koje organiziramo uz odobrenje općina. 

  Svaki musliman doživljava kao svoju obavezu da moralno i materijalno saosjeća sa onima kojima je potrebna pomoć, svejedno, da li se radilo o siromašnim, o onima kojima je u tom trenu potrebna pomoć ili o onima koji su predmet ugnjetavanja. 

  Uzvišeni Allah kaže: "Ko uradi koliko je trun dobra, vidjet će ga." (Ez-Zelzele, 7.) 
  Također, Plemeniti Gospodar kaže: "Onaj koji čini dobro, sebi ga čini..." (El-Džasije,15.)
 •  
 •  
EDUKATIVNO-KULTURNI CENTAR TESNIM
Pehlivanuša 5, 71000 Sarajevo
Tel/Fax: +387 33 220 511
Mobitel/Viber: +387 61 555 075
E-mail: info@tesnim.ba